Жіктік жалғауы
Жіктік жалғауы (жедел өткен шақ)
Тәуелдік жалғау
Атау септігі
Ілік септігі
Барыс септігі (-қа/-ке/, -ға/-ге)
Барыс септігі (-а/-е; -на/-не)
Табыс септігі (-ты/-ті; -ды/ді;)
Табыс септігі (-ны/-ні, -н)
Жатыс септігі (-та/-те, -да/-де)
Жатыс септігі (-нда; -нде)
Шығыс септігі (-тан;-тен;/ -дан; -ден)
Шығыс септігі (-нан/-нен)
Көмектес септігі
Етістіктің болымсыз түрі (-ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пе)
Етістіктің болымсыз түрі(-ған/-ген, -қан/-кен )
Кіру

Ok
Статистика
Сабақтар саны 91
Тапсырмалар саны 546
Сөздер саны 2119
Үйренушілер 1688