کلمه به منظور یادگیری یک کلمه ، شما نیاز به نمره 3 امتیاز برای هر تمرین. با استفاده از راهنما را کاهش می دهد 1 نقطه үшін әр жаттығуда 3 ұпай жинау керек. Көмекті пайдалану 1 ұпайды кемітеді.

1 - تعداد خطاهای ساخته شده

Қазақша Орысша

یادگیری
یاد آوردن 0 0
تکرار 0 0
استماع 0 0
نوشتن 0 0
تصویب 0 0

برای یادگیری کلمه باید در هر تمرین 3 امتیاز کسب کنید. استفاده از کمک 1 امتیاز را کاهش می دهد.

1 - تعداد خطاهای ساخته شده

Қыркүйек 0 Қараша 0 Наурыз 0 Сенбі 0 Дүйсенбі 0 Мамыр 0 Ақпан 0 Сейсенбі 0 Тамыз 0 Желтоқсан 0 Жексенбі 0 Ауа райы 0 Ай 0 Маусым 0 Күз 0
Апта 0 Жыл 0 Көктем 0 Қыс 0 Қазан 0 Мезгіл 0 Қаңтар 0 Жұма 0 Сәуір 0 Қашан? 0 Жаз 0 Бейсенбі 0 Сәрсенбі 0 Шілде 0
0 0
қазақша сөз
[transcription]
казахское слово
қазақша мысал
казахское слово
0 0
қазақша сөз
[transcription]
0 0
0 0
برای گوش دادن کلیک کنید
0 0
қазақша сөз
0 0
қазақша сөз

خروج

شما این تمرین را کامل نکردید. آیا می خواهید تمرین را کامل کنید؟ موفقیت شما ذخیره خواهد شد

درست

خطا

Серіктестер