• درس
 • گفتگو
         الفبا

الفبا

آداب و روسوم (احوال پرسی ، آشنایی)

آداب و روسوم (احوال پرسی ، آشنایی)

کیفیت

کیفیت

همه برای خانه

همه برای خانه

شماره

شماره

خانواده ی من

خانواده ی من

اعضای بدن

اعضای بدن

پوشش

پوشش

حرفه شغل

حرفه شغل

غذا

غذا

وقت ، زمان

وقت ، زمان

فصل

فصل

محیط

محیط

فلاقه / تئاتر / تفریح

فلاقه / تئاتر / تفریح

در سفر

در سفر

جشن

جشن

ارتباط

ارتباط

 چیزها

چیزها

کدام؟

کدام؟

اعداد و ارقام

اعداد و ارقام

دستور جلسه

دستور جلسه

سلامتی

سلامتی

روز کاری من

روز کاری من

 ظاهر

ظاهر

 غذا

غذا

 مکان های عمومی

مکان های عمومی

 حیوانات

حیوانات

 هنر

هنر

 سرگرمی من

سرگرمی من

 گردشگری

گردشگری

Серіктестер