Хобби/Театр/Демалыс

Қызықты кітап Интересная книга
Мен музыка тыңда[ймын] Я слушаю музыку
Менің ағам спортшы Мой брат – спортсмен
Фитнес зал[ы] бар Есть фитнес зал
Бассейн залы Зал бассейна
Спорт залы Спортивный зал
Балалар театры Детский театр
Актёрлер келді Пришли актёры
Екі спектакль Два спектакля
Жақсы рөл Хорошая роль
Көрермен залы Зрительный зал
Театрда елу қатар бар В театре есть пятьдесят рядов
Жақсы мюзикл Хороший мюзикл
Менің бос уақытым бар У меня есть свободное время
Жақсы демал! Хорошо отдохни!
Интернет бар ма? Интернет есть?
Мен сурет саламын Я рисую