Шылаулар (жалғаулық): және, мен/бен/пен, да/де/та/те