• 1-Тапсырма
 • 2-Тапсырма
 • 3-Тапсырма
 • 4-Тапсырма
 • Қайрлы күн! Добрый день!
 • Привет!
 • Бұл кім? Кто это?
 • Бұл Это - Айша!
 • Сенің атың кім? Как тебя зовут?
 • Менің атым Меня зовут Марат!
 • Бұл кім? Кто это?
 • Бұл менің Это мой отец!
 • Айша, сенің отбасыңда неше адам бар? Айша, сколько человек в твоей семье?
 • Менің отбасымда 4 адам Моя семья состоит из 4 человек
 • Ал сенде ше? А у тебя?
 • Менің 5 адам бар В моей семье 5 человек
 • Олар кімдер? Кто они?
 • Олар әкем, ағам, қарындасым және мен Они - папа, мама, брат, сестра и я
 • Айжан, бұл сенің атаң ба? Айжан, это твой дедушка?
 • менің атам Да, мой дедушка
 • Оның жасы нешеде? Сколько ему лет?
 • Оның жетпісте Ему семьдесят лет
 • Ол – зейнеткер ме? Он – пенсионер?
 • Иә, ол Да, он пенсионер

Серіктестер